tirsek

 1. Anatomiýa Gölüň çigin süňki bilen bilek süňküniň edilýän ýeri.

  • Ýaňyja tirsegini ýassyksyz ýere goýup gyşaran Pökgen dik oturdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Iki ýeňi tirsegine çenli çermelen Näzik tiz-tizden ädim urup, gyssanmaç gelýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Turbalary islendik ugra gönükdirmek üçin ulanylýan egri turba.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tirsek - tirsegi.


Duş gelýän formalary
 • tirsege
 • tirsegi
 • tirsegime
 • tirsegimi
 • tirsegin
 • tirseginde
 • tirseginden
 • tirsegine
 • tirsegini
 • tirseginiň
 • tirsegiň
 • tirsegiňe
 • tirsegiňi
 • tirsekden
 • tirsekleri
 • tirseklerine
 • tirseklerini
 • tirsekleriniň
 • tirsekli