tirpildemek işlik

Damaryň ýada teniň belli bir agzasy çala urup hereketlenmek, müňküldemek.

  • Ýuka dodaklary bolsa ygtyýarsyz tirpildeýärdi. («Edebiýat we sungat» gazeti)