tirpildemek işlik

Damaryň ýada teniň belli bir agzasy çala urup hereketlenmek, müňküldemek.

  • Ýuka dodaklary bolsa ygtyýarsyz tirpildeýärdi. («Edebiýat we sungat» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • tirpildemesi
  • tirpildemeýänleriň
  • tirpildeýän
  • tirpildäp