tirmek işlik

[ti:rmek]

seret ýygmak


Duş gelýän formalary
 • tirdi
 • tirdim
 • tireli
 • tiren
 • tirene
 • tirenim
 • tirenleriň
 • tirer
 • tiresi
 • tiresim
 • tiribem
 • tirip
 • tiripdi
 • tiripdir
 • tiriň
 • tirme
 • tirmegi
 • tirmegiň
 • tirmek
 • tirmekden
 • tirmeklik
 • tirmelerini
 • tirmeli
 • tirmelidir
 • tirmesiniň
 • tirmeýär
 • tirmäge
 • tirmäni
 • tirmäniň
 • tirsek
 • tirsem
 • tirsin
 • tirýän
 • tirýänden
 • tirýär
 • tirýärdi
 • tirýärler