tirme

tirme guşak

Iki gyrasy seçekli we gaýmaly ýüpekden dokalýan guşak.

  • Biline-de Hywanyň tirme guşagyny guşadylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bili tirme guşakly, aýagy gara ädikli ýigit. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)