tirkeg

Biri-biriniň yzyna tirkelýän ulag ýa-da transport enjamlary.

 • Hatardan çykan «uniwersaly» tirkeg bilen ussahana getiripdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • tirkegde
 • tirkegden
 • tirkege
 • tirkegi
 • tirkeginde
 • tirkegini
 • tirkegiň
 • tirkegler
 • tirkeglere
 • tirkegleri
 • tirkegli
 • tirkeglimi
 • tirkegsizmi