tirýek at

Göknar ösümliginiň gozasy çirtilip alynýan şiresinden taýýarlanylýan önüm, neşe.

  • Onuň gany gaçyk, reňki öçük tirýekden habarlydygyny takyklaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tirýek - tirýegi.