tikilmek işlik

Tikin bilen berkidilip taýýarlanmak, sapakly iňňe bilen berkidilip, belli bir forma getirilmek.

  • Ýüzüne tikilen ýazgysy-da oň, «Gahryman bol» diýen ikije sözdi. (R. Seýidow, Eserler)

  • Esgiden tikilip, sapak bilen küýzäniň gulpuna daňlan dykysyny açdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)