tikdirmek işlik

Biçilen matanyň gyralaryny sapakly iňňe, maşyn bilen berkitdirip, belli bir forma getirtmek.

  • Soňky tikdiren ýüpek köýnegiňi geý! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)