tijenmek işlik

[ti:jenmek]

  1. Taýýarlyk görülmek, gaýrata galmak, aýak üstüne galmak, jemlenmek.

    • Soňky topgyrlarda biziň mekdebimiziň woleýbolçylary has tijendiler. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Tertip-düzgüne girmek, tertipleşmek.