tijemek işlik

[ti:jemek]

  1. Barlap görüp beslemek, jemlemek, taýýarlyk görmek, gaýrata galmak, aýak üstüne galdyrmak.

    • Olar täze hünärleri özleşdirmek üçin ähli güýçlerini tijeýärler. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

    • Ýoldaşlar, öz güýçlerimizi öňküden-de artyk tijäliň! («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Tertip-düzgüne salmak, ýerbe-ýer etmek.