tigirlemek işlik

  1. Tegelek zady ýa-da tigri itip goýbermek, aýlandyryp goýbermek.

    • Ol galtagyny beýikden oýa tigirläp goýberdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Gepleşik dili Işletmek, ýöretmek (käbir motor bilen ýöreýän maşyn we ş. m. hakda).