tigir ti‧gir

 1. Öz okunyň daşynda aýlanyp, mehanizmi herekete getirmek üçin hyzmat edýän tegelek enjam.

  • Welosiped tigri.

  • Arabanyň tigri.

 2. Daşyna ýüplük ýa-da başga zat saralan tegek.

 3. Gepleşik dili Welosiped.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem tigir - tigri.


Duş gelýän formalary
 • tigirde
 • tigirden
 • tigirdäki
 • tigirler
 • tigirlerden
 • tigirlerdir
 • tigirlere
 • tigirlerem
 • tigirleri
 • tigirlerinden
 • tigirlerine
 • tigirlerini
 • tigirleriniň
 • tigirleriň
 • tigirli
 • tigirlileriň
 • tigirlini
 • tigirliniň
 • tigirsiz
 • tigirçe
 • tigre
 • tigri
 • tigrime
 • tigrimizi
 • tigrin
 • tigrinde
 • tigrinden
 • tigrine
 • tigrini
 • tigriniň
 • tigriň
 • tigriňi
 • tigriňiň