terne ter‧ne

Bişmedik kiçijik gawun, tüwelek.

 • Men saňa birnäçe wagtdan soň, terne getirip bererin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • terneden
 • terneler
 • ternelere
 • terneleri
 • ternelerinden
 • ternelerini
 • terneleriň
 • ternesi
 • ternesiniň
 • ternä
 • ternänem