terk

seret tiz

  • Ol seniň jogabyňy örän terk berer! (Myraly)

terk etmek

Ýüz döndermek, el çekmek.

  • Ýalňyz balam, algyn pendim, Ýurduň terk ediji bolma! («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • terki