terbiýelemek işlik

Bilim berip, gylyk-häsiýet öwretmek, terbiýe bermek, edep öwretmek.

 • Hossarsyzdym, internatda ulaldym, Watan terbiýeläp ösdürdi meni. (R. Alyýew, Kommunizm ýolunda)

 • Gyzyl Goşun meni terbiýeläp, täze adam etdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Hüwdüler çagalary terbiýeläp ýetişdirmekde uly ähmiýete eýedir. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • terbiýeledim
 • terbiýelediňiz
 • terbiýelejek
 • terbiýeleme
 • terbiýelemegi
 • terbiýelemegimiz
 • terbiýelemegine
 • terbiýelemeginiň
 • terbiýelemegiň
 • terbiýelemek
 • terbiýelemekde
 • terbiýelemekden
 • terbiýelemekdi
 • terbiýelemekdir
 • terbiýelemeklerini
 • terbiýelemeklige
 • terbiýelemekligi
 • terbiýelemekligine
 • terbiýelemekligiň
 • terbiýelemeklik
 • terbiýelemeli
 • terbiýelemelidigi
 • terbiýelemelidir
 • terbiýelemelidirler
 • terbiýelemeseň
 • terbiýelemesi
 • terbiýelemezden
 • terbiýelemäge
 • terbiýelemän
 • terbiýelesek-de
 • terbiýeleýän
 • terbiýeleýändigini
 • terbiýeleýändiris
 • terbiýeleýänlerine
 • terbiýeleýänleriň
 • terbiýeleýänliginde
 • terbiýeleýär
 • terbiýeleýärdi
 • terbiýeleýärler
 • terbiýelän
 • terbiýeländikleri
 • terbiýelänlerimizdir
 • terbiýeläp
 • terbiýeläpdir
 • terbiýeläpdirler
 • terbiýelär
 • terbiýelärdi
 • terbiýelärin
 • terbiýelärsiňiz