tep-tekiz

[tep-teki:z]

Düp-düz, örän tekiz, eliň aýasy ýaly, endigan.

  • Sähel salymdan suw olary tep-tekiz etjek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Şol aňňat alty aý mundan ozal eliň aýasy ýaly küpürsäp ýatan tep-tekiz meýdandy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)