temp

 1. Saz eseriniň ýerine ýetirilişiniň çaltlyk derejesi.

 2. Bir işi amala aşyrmaklygyň, bir tabşyrygy ýerine ýetirmekligiň çaltlyk derejesi, depgin.


Duş gelýän formalary
 • tempde
 • tempe
 • tempi
 • tempi-de
 • tempinden
 • tempine
 • tempini
 • tempiň
 • templi