temmi

[temmi:]

Edilen günä, ýalňyşlyk zerarly görülýän çäre, berilýän jeza.

  • Bu mähbiran adamyň soňky sözleri olar üçin her bir ugrudan, her bir temmiden agyr düşdi. («Pioner» žurnaly)

temmi bermek

Çäre görmek, jezalandyrmak.