tekrarlamak işlik

[tekra:rlamak]

Bir zady birnäçe gezek gaýtalamak gaýtalap-gaýtalap aýtmak, tabşyrmak.

 • Harby eşikliniň gitjek bolanda aýdan sözlerini klaus tekrarlady-da onuň yzyndan ýene seretdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • tekrarlady
 • tekrarlady-da
 • tekrarladylar
 • tekrarladyňyz
 • tekrarlajak
 • tekrarlama
 • tekrarlamaga
 • tekrarlamagyna
 • tekrarlamagyň
 • tekrarlamak
 • tekrarlamalaryna
 • tekrarlamalarynyň
 • tekrarlamalaryň
 • tekrarlamanyň
 • tekrarlamasyny
 • tekrarlan
 • tekrarlandy
 • tekrarlap
 • tekrarlapdyr
 • tekrarlar
 • tekrarlardy
 • tekrarlasa
 • tekrarlasalaram
 • tekrarlaýan
 • tekrarlaýanlar
 • tekrarlaýança
 • tekrarlaýar
 • tekrarlaýardy
 • tekrarlaýardylar
 • tekrarlaýardym
 • tekrarlaýarlar
 • tekrarlaýaryn