teklip

[tekli:p]

 1. Maslahata goýulýan mesele boýunça girizilýän pikir, edilýän talap.

  • Gennadiý pionerleriň her biriniň teklibini sypdyrman belleşdirdi. («Pioner» žurnaly)

 2. Berilýän buýruk.

  • Men siziň teklibiňize boýun! (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem teklip - teklibi.

teklip girizmek

Maslahatda, ýygnakda we ş. m. pikir aýtmak.


Duş gelýän formalary
 • teklibe
 • teklibem
 • teklibi
 • teklibidir
 • teklibim
 • teklibime
 • teklibimi
 • teklibimizi
 • teklibimiziň
 • teklibinde
 • teklibinden
 • teklibine
 • teklibinem
 • teklibini
 • teklibiniň
 • teklibiň
 • teklibiňe
 • teklibiňiz
 • teklibiňize
 • teklipden
 • teklipdigini
 • teklipler
 • tekliplerden
 • tekliplere
 • teklipleri
 • teklipleridir
 • tekliplerimizi
 • tekliplerinden
 • tekliplerine
 • tekliplerini
 • teklipleriniň
 • teklipleriň
 • teklipleriňizi
 • teklipli
 • teklipliligi