tekizlemek işlik

[teki:zlemek]

Tekiz etmek endiganlamak, düzlemek.

 • Gelin-gyzlar sürlen atyzlary, endigan tekizleýärler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Kolhozda ýerleri dökünlemek, tekizlemek, çil çekmek işleri gyzgalaňly alnyp barylýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • tekizlediler
 • tekizleme
 • tekizlemegi
 • tekizlemegiň
 • tekizlemek
 • tekizlemeli
 • tekizlemezden
 • tekizlemäge
 • tekizleýärler
 • tekizläp
 • tekizläpdirler