tehnika teh‧ni‧ka

 1. Önümçilik gurallarynyň hem-de adam zähmetiniň ýokary öndürijiligini gazanmak üçin ulanylýan serişdeleriň jemi.

  • Onuň täze tehnika bilen üpçün edilen ençeme kärhanasy bar. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Bir kärde, hünärde peýdalanylýan usul, tär, ussaçylyk.

  • Içi-daşy mermerden, beýik jaýlar salýarys, Ýokary tehnikany ykjam ele alýarys. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Uruş tehnikasyny jan edip öwrenýärin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 3. Maşynlar, mehaniki gurallar, desgalar.

  • Dünýäde deňi ýok tehnika sende, Baryndan peýdalan, baryn işe sal. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • tehnika-da
 • tehnikada
 • tehnikadan
 • tehnikadyr
 • tehnikalar
 • tehnikalara
 • tehnikalarda
 • tehnikalary
 • tehnikalaryna
 • tehnikalaryndan
 • tehnikalaryny
 • tehnikalarynyň
 • tehnikalaryň
 • tehnikaly
 • tehnikamyzyň
 • tehnikanam
 • tehnikany
 • tehnikanyň
 • tehnikasy
 • tehnikasyna
 • tehnikasynda
 • tehnikasyndaky
 • tehnikasyndan
 • tehnikasyny
 • tehnikasynyň
 • tehnikasyz
 • tehnikaň