tassyklamak işlik

[tassy:klamak]

 1. Bir işe, wezipä bellemek, tassyk etmek.

  • Halk magaryf ministrligi meni mekdebiň direktorlygyna tassyklady.

 2. Kabul etmek, makul bilmek, makullamak.

  • Ýygnak diňe uly wezipeli adamlaryň kabul eden kararlaryny tassyklapdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Dokladçynyň janygyp aýdan sözlerini Gözel eje bütin göwresini herekete getirmek bilen tassyklady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • tassyklady
 • tassyklady-da
 • tassykladyk
 • tassykladylar
 • tassykladym
 • tassyklajagam
 • tassyklajagyny
 • tassyklajak
 • tassyklajakdygyna
 • tassyklalyň
 • tassyklama
 • tassyklama-da
 • tassyklamady
 • tassyklamadylar
 • tassyklamaga
 • tassyklamagam
 • tassyklamagy
 • tassyklamagyna
 • tassyklamagynda
 • tassyklamagyny
 • tassyklamagynyň
 • tassyklamagyň
 • tassyklamak
 • tassyklamakda
 • tassyklamakdan
 • tassyklamakdyr
 • tassyklamaklaryna
 • tassyklamaklaryny
 • tassyklamaklyga
 • tassyklamaklygyň
 • tassyklamaklyk
 • tassyklamakçy
 • tassyklamalar
 • tassyklamalara
 • tassyklamalardan
 • tassyklamalary
 • tassyklamalaryna
 • tassyklamalaryndan
 • tassyklamalaryny
 • tassyklamalarynyň
 • tassyklamalaryň
 • tassyklamaly
 • tassyklamalydy
 • tassyklamalydyr
 • tassyklamalydyrlar
 • tassyklaman
 • tassyklamandyr
 • tassyklamany
 • tassyklamanyň
 • tassyklamaryn
 • tassyklamasa
 • tassyklamasalaram
 • tassyklamasaň
 • tassyklamasy
 • tassyklamasyna
 • tassyklamasynda
 • tassyklamasyny
 • tassyklamazdan
 • tassyklamazlyga
 • tassyklamazlygy
 • tassyklamaýan
 • tassyklamaýandygy
 • tassyklamaýar
 • tassyklamaýaryn
 • tassyklamaýarys
 • tassyklan
 • tassyklandan
 • tassyklandy
 • tassyklandygy
 • tassyklandygyna
 • tassyklandygyny
 • tassyklandyklary
 • tassyklandyklaryny
 • tassyklanlaryna
 • tassyklanok
 • tassyklany
 • tassyklanyna
 • tassyklanyndan
 • tassyklanyňyz
 • tassyklap
 • tassyklapdy
 • tassyklapdyr
 • tassyklapdyrlar
 • tassyklar
 • tassyklardy
 • tassyklasa
 • tassyklasalar
 • tassyklasy
 • tassyklaýan
 • tassyklaýana
 • tassyklaýandygy
 • tassyklaýandygyny
 • tassyklaýanlar
 • tassyklaýanlara
 • tassyklaýanlygymyz
 • tassyklaýanyň
 • tassyklaýança
 • tassyklaýar
 • tassyklaýardy
 • tassyklaýardylar
 • tassyklaýarlar
 • tassyklaýarsyň
 • tassyklaýaryn
 • tassyklaýarys
 • tassyklaýjak
 • tassyklaň