tas

Birden, tasdan.

  • Hawa, tas ýadymdan çykan ekeni, göçme okalga üçin kitaplar saýladyňyzmy?! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Ýaňy sen gapyny kakanyňda tas ýüregim ýarylypdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

tasa getirmek

Delile getirmek, delillendirmek.

  • Özüniň ýerliksizräk beren soragyny tasa getirmäge dyryşdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)