taryplamak işlik

[ta:ry:plamak]

Taryp etmek, öwmek.

  • Biz-ä sizi taryplap arşa çykarandyrys. («Tokmak» žurnaly)

  • Ol brigadanyň başarjaňlygyny öz ýanyndan taryplady. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)