tarypçy

[ta:ry:pçy]

Çendenaşa öwmegi, taryplamagy gowy görýän.

  • Bu ses öz eýesini tanatdy, ol şol Elli üçin sawçy bolup, Pökgeniň ýanyna baran tarypçy Hojamyň sesidi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)