taryhçy at

[ta:ry:hçy]

Taryh ylmy boýunça spesialist.

  • Taryhçylar öz ülkelerindäki taryhy ýadygärlikleri öwrenýärler. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Grekleriň ilkinji uly taryhçysy Gerodot bolupdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)