tartyşmak işlik

Tartmaga kömekleşmek, birnäçe bolup çekişmek.