tarsyldamak işlik

Dükgüldäp güýçli urmak, bökmek (ýürek, damar we ş. m. hakda).

  • Ol heniz hem gapana düşen towşan ýaly tarsyldap, ýüzi dalak ýaly gögerdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýüregi tarsyldap, agzyndan çykara geldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • tarsyldamaga
  • tarsyldap
  • tarsyldar
  • tarsyldaýar