tarsa

seret tarpa

  • Durdy çopan taýagyna ýapyşyp, tarsa ýerinden turdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • «Aýlar! » sözi aljyratdy Aýlary, Hally! -- diýip, tarsa galdy ýerinden. (B. Kerbabaýew, Aýlar)