tarpa tar‧pa

Garaşylmadyk ýerden, bir bada, birden, çalt, tarsa.

  • Aý, walla, turu ň gidiň-le! -- diýip, tarpa ýerinden turdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)