tarhan

Öz erkli, öz ygtyýarly, islänini edip ýören, özbaşdak.

  • Sen özüňe osýaň dilewar ýazhan, diliňi çeýnäber, şindi sen tarhan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)