tapyrdamak işlik

Tapyrdyly ses çykmak, tapyrdyly seslenmek.

  • Düýe tapyrdap galanda, gyzyl ýüzli adam bogdak, çuwaly bilen arkan serreldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)