tapynmak işlik

  1. Özüň üçin bir zat tapmak, bir zat almak, bir zatly bolmak.

    • Saýlap, seçip ýagşy giýew tapynan ekeniňiz. («Güneşli Türkmenistan»)

  2. Bir kesele duçar bolmak, syrkawlamak.

    • Ol şondan soň bir kesel tapynanmyş.