tapyşmak1 işlik

Birine bir zady tapmaga, agtaryp ele almaga kömek etmek.

tapyşmak2 işlik

  1. Biri bilen duşuşmak, biri-biriňe duş gelmek.

    • Altyn bilen meniň şu gije şu ýerde tapyşmaly wadamyz bardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Birleşmek, goşulmak, birikmek.

    • Wolga Don bilen tapyşdy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  3. Göçme manyda Goşulyşyp durmuş gurmak, är-heleý bolmak.