tapyşmak ta‧pyş‧mak 1 işlik

Birine bir zady tapmaga, agtaryp ele almaga kömek etmek.

tapyşmak ta‧pyş‧mak 2 işlik

 1. Biri bilen duşuşmak, biri-biriňe duş gelmek.

  • Altyn bilen meniň şu gije şu ýerde tapyşmaly wadamyz bardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Birleşmek, goşulmak, birikmek.

  • Wolga Don bilen tapyşdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 3. Göçme manyda Goşulyşyp durmuş gurmak, är-heleý bolmak.


Duş gelýän formalary
 • tapyşan
 • tapyşandygyny
 • tapyşar
 • tapyşarlar
 • tapyşarsyňyz
 • tapyşaýmasaňyz
 • tapyşdy
 • tapyşdylar
 • tapyşdym
 • tapyşdyr
 • tapyşdyňyz
 • tapyşmaga
 • tapyşmagy
 • tapyşmagym
 • tapyşmak
 • tapyşmaly
 • tapyşsa
 • tapyşyp
 • tapyşypdyrlar
 • tapyşyň
 • tapyşýan
 • tapyşýanam
 • tapyşýar
 • tapyşýardy
 • tapyşýardyk
 • tapyşýarlar