tapbatlatmak işlik

[tapba:tlatmak]

Piliň arkasy bilen urduryp, ýeri berkitdirmek, endiganlatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tapbatlatmak - tapbatladýar, tapbatladar, tapbatladypdyr.