tapawutly sypat

[tapa:wutly]

Beýlekilere meňzeş bolmadyk, beýlekilerden üýtgeşik bolan, parhly.

 • Onuň bu temadan döreden eseri, bu barada ozal ýazylan eserlerden tapawutly bolup çykmaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Olar özleriniň medeni derejesi boýunça tapawutly bolupdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
 • tapawutla
 • tapawutlydy
 • tapawutlydygy
 • tapawutlydygyna
 • tapawutlydygyny
 • tapawutlydyr
 • tapawutlydyrlar
 • tapawutlylar
 • tapawutlylygy
 • tapawutlylygydyr
 • tapawutlylygymyz
 • tapawutlylygyna
 • tapawutlylygynda
 • tapawutlylygyny
 • tapawutlylygynyň
 • tapawutlylygyň
 • tapawutlylyk
 • tapawutlylykda