tapawut ta‧pa‧wut at

[tapa:wut]

Bir zadyň ikinji bir zatdan aýratynlygy, parh.

 • Işde aýalyň ýa-da erkegiň tapawudy bolmaz. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Bu ýeriniň gijesi bilen gündizinde-de tapawut bar bolara çemeli däl. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Olaryň ikisiniň çekýän zähmetiniň arasyndaky tapawut nähili? («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tapawut - tapawudy.


Duş gelýän formalary
 • tapawuda
 • tapawudam
 • tapawudy
 • tapawudydyr
 • tapawudymyz
 • tapawudyn
 • tapawudyna
 • tapawudynda
 • tapawudyndan
 • tapawudyny
 • tapawudynyň
 • tapawudyň
 • tapawut-da
 • tapawutda
 • tapawutdyr
 • tapawutlar
 • tapawutlara
 • tapawutlarda
 • tapawutlardan
 • tapawutlary
 • tapawutlary-da
 • tapawutlarydy
 • tapawutlaryna
 • tapawutlarynda
 • tapawutlaryndan
 • tapawutlaryny
 • tapawutlarynyň
 • tapawutlaryň
 • tapawutly
 • tapawutlydy
 • tapawutlydyr
 • tapawutlydyrlar
 • tapawutlyga
 • tapawutlygy
 • tapawutlygyny
 • tapawutlygyň
 • tapawutlyk
 • tapawutlykda
 • tapawutlylar
 • tapawutlylygy
 • tapawutlylygydyr
 • tapawutlylygymyz
 • tapawutlylygyna
 • tapawutlylygynda
 • tapawutlylygyny
 • tapawutlylygynyň
 • tapawutlylygyň
 • tapawutlylyk
 • tapawutlylykda
 • tapawutsyz
 • tapawutsyzdy
 • tapawutsyzlyk
 • tapawutsyzlykda