tanymal

[tany:mal]

Zähmetde, işde özüni tanalan, belli, meşhur.

  • Burawlaýyş işinde häzirki zaman tehnikasyny bir kemsiz ele alan tanymal ussatlar, önümçiligiň täzelikçileri ösüp ýetişdiler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Kakam hem maňa: -- Tanymal kompozitor bolarsyň -- diýdi. («Tokmak» žurnaly)