tanyşlyk

  1. Biri-birini tanaýan adamlar arasyndaky gatnaşyk.

    • Adamlar meniň şu aýylganç sypatymdan gorkup, maňa tanyşlyk bermek islemeýärler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Bir , mesele barada öňünden bir zat bilmeklik.

    • Meniň bu mesele barada tanyşlygym bar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tanyşlyk - tanyşlygy.