tanyş-biliş

Öňden bilinýän, tanalýan, tanyş adamlar.

  • Men şu gezek şäherdäki tanyş-bilişlerimiňkä aýlanmagym mümkin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)