tanyş-biliş

Öňden bilinýän, tanalýan, tanyş adamlar.

  • Men şu gezek şäherdäki tanyş-bilişlerimiňkä aýlanmagym mümkin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • tanyş-bilişden
  • tanyş-bilişiň
  • tanyş-bilişler
  • tanyş-bilişlere
  • tanyş-bilişlerine
  • tanyş-bilişleriňe
  • tanyş-bilişlige