tanyş

 1. Öňden bilýän, görüp ýören adamyň.

 2. Öňden mälim bolan, öňden bilinýän.

  • Bu jaýy bu durmuş, bu iş onuň üçin ýat bolman, ýakyndan tanyş durmuşdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Lenin meniň bilen misli köneden tanyş dosty hökmünde gürleşdi. Oraz entek bu ýerdäki güýçli mehanizmler bilen tanyş däldi. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem tanyş - tanşy.


Duş gelýän formalary
 • tanyşdam
 • tanyşdan
 • tanyşdy
 • tanyşdygy
 • tanyşdygymyz
 • tanyşdyk
 • tanyşdyklaryna
 • tanyşdyklaryny
 • tanyşdylar
 • tanyşdym
 • tanyşdymyka
 • tanyşdyr
 • tanyşdyňyz
 • tanyşlar
 • tanyşlara
 • tanyşlaram
 • tanyşlardan
 • tanyşlary
 • tanyşlary-da
 • tanyşlarym
 • tanyşlaryma
 • tanyşlarymda
 • tanyşlarymdan
 • tanyşlarymyz
 • tanyşlarymyzdan
 • tanyşlarymyzyň
 • tanyşlarymyň
 • tanyşlaryna
 • tanyşlarynda
 • tanyşlaryndan
 • tanyşlaryny
 • tanyşlarynyň
 • tanyşlaryň
 • tanyşlaryňa
 • tanyşlaryňy
 • tanyşlaryňyz
 • tanyşlaryňyzyň
 • tanyşly
 • tanyşlygam
 • tanyşlygy
 • tanyşlygym
 • tanyşlygymyz
 • tanyşlygymyzda
 • tanyşlygymyzyň
 • tanyşlygyny
 • tanyşlygynyň
 • tanyşlygyň
 • tanyşlyk
 • tanyşlykda
 • tanyşlykdan
 • tanyşmy
 • tanşam
 • tanşy
 • tanşy-da
 • tanşym
 • tanşyma
 • tanşymdan
 • tanşymdy
 • tanşymy
 • tanşymyz
 • tanşymyzyň
 • tanşymyň
 • tanşyna
 • tanşyndan
 • tanşyny
 • tanşynyň
 • tanşyň
 • tanşyňmy
 • tanşyňyz
 • tanşyňyzyň