tansçy at

Tansy oňat ýerine ýetirýän, balet artisti.

  • Siziň ilkinji suratda gyzlaryň tansçylar toparyndan bir näçesiniň Hytaý tansyny ýerine ýetirişini görýärsiňiz. («Mydam taýýar» gazeti)