tankytlanmak işlik

[tanky:tlanmak]

Tankyt edilmek, tankyda sezewar bolmak, kemçilikleriň birin-birin ýüzüňe aýdylmak.

  • Ýalta tankytlanar, öwüler ökde. («Pioner» žurnaly)

  • Bu ýerde tankytlanan ýoldaşlar näderkäler? (B. Pürliýew, Ilkinji gün)