tankytlamak işlik

[tanky:tlamak]

Tankyt etmek, tankyda sezewar etmek, kemçiliklerini birin-birin ýüzüne basmak.

 • Goýberilen kemçilikleri berk tankytladylar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Öz-özümizi tankytlamaklyk biziň partiýamyzyň mydama aýratyn häsiýeti bolup geldi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • tankytlady
 • tankytladylar
 • tankytlamaga
 • tankytlamagy
 • tankytlamagynyň
 • tankytlamagyň
 • tankytlamak
 • tankytlamakdan
 • tankytlamaklyk
 • tankytlamalary
 • tankytlamaly
 • tankytlaman
 • tankytlamazdan
 • tankytlamaýandygyny
 • tankytlamaň
 • tankytlan
 • tankytlandy
 • tankytlandygy
 • tankytlandygyny
 • tankytlanlaryň
 • tankytlanyndan
 • tankytlap
 • tankytlapdy
 • tankytlapdyr
 • tankytlapdyrlar
 • tankytlar
 • tankytlara
 • tankytlary
 • tankytlaryna
 • tankytlasa-da
 • tankytlasaň
 • tankytlaýan
 • tankytlaýanlary
 • tankytlaýar
 • tankytlaýarlar
 • tankytlaň