tankytlamak işlik

[tanky:tlamak]

Tankyt etmek, tankyda sezewar etmek, kemçiliklerini birin-birin ýüzüne basmak.

  • Goýberilen kemçilikleri berk tankytladylar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Öz-özümizi tankytlamaklyk biziň partiýamyzyň mydama aýratyn häsiýeti bolup geldi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)