tamamlanmak ta‧mam‧lan‧mak işlik

[tama:mlanmak]

Tamam edilmek, gutarylmak, soňuna çykylmak, ýerine ýetirilmek.

 • Demirýoluň gurluşygy tamamlandy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Başlyk gurluşygyň tiz tamamlanmagy hakynda gündelik alada edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • tamamlanan
 • tamamlananda
 • tamamlanandan
 • tamamlanandygy
 • tamamlanandygyna
 • tamamlanandygyndan
 • tamamlanandygyny
 • tamamlanandyr
 • tamamlananlaryň
 • tamamlananlygy
 • tamamlanansoň
 • tamamlananyndan
 • tamamlananyň
 • tamamlanar
 • tamamlanardan
 • tamamlanaryna
 • tamamlandy
 • tamamlandygy
 • tamamlandygyny
 • tamamlandygyça
 • tamamlandygyňy
 • tamamlandyklary
 • tamamlandyklaryny
 • tamamlanjagy
 • tamamlanjak
 • tamamlanjakdygyny
 • tamamlanlaryndan
 • tamamlanlaryny
 • tamamlanlygyny
 • tamamlanma
 • tamamlanmady
 • tamamlanmadyk
 • tamamlanmagy
 • tamamlanmagyna
 • tamamlanmagynda
 • tamamlanmagyndan
 • tamamlanmagyny
 • tamamlanmagynyň
 • tamamlanmagyň
 • tamamlanmak
 • tamamlanmaly
 • tamamlanmalydygyny
 • tamamlanmalydyr
 • tamamlanman
 • tamamlanmandy
 • tamamlanmandygy
 • tamamlanmandygyna
 • tamamlanmandygyny
 • tamamlanmandyr
 • tamamlanmanlygy
 • tamamlanmasa-da
 • tamamlanmasy
 • tamamlanmasyndan
 • tamamlanmazlygyny
 • tamamlanmaýan
 • tamamlanmaýar
 • tamamlansa
 • tamamlanyp
 • tamamlanypdy
 • tamamlanypdyr
 • tamamlanypdyrlar
 • tamamlanýan
 • tamamlanýandygy
 • tamamlanýandygyna
 • tamamlanýandygyny
 • tamamlanýandyr
 • tamamlanýanlygy
 • tamamlanýança
 • tamamlanýar
 • tamamlanýardy
 • tamamlanýarlar