tamamlamak işlik

[tama:mlamak]

Tamam etmek, gutarmak, soňuna çykmak.

  • Ol okuw ýylyny 4-lik, 5-lik bahalar bilen tamamlap, tomus kanikulyna çykdy. («Pioner» žurnaly)