tamamlamak ta‧mam‧la‧mak işlik

[tama:mlamak]

Tamam etmek, gutarmak, soňuna çykmak.

 • Ol okuw ýylyny 4-lik, 5-lik bahalar bilen tamamlap, tomus kanikulyna çykdy. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • tamamlady
 • tamamladyk
 • tamamladylar
 • tamamladym
 • tamamlajak
 • tamamlaly
 • tamamlam
 • tamamlamadyklara
 • tamamlamadyklaryň
 • tamamlamaga
 • tamamlamagy
 • tamamlamagyma
 • tamamlamagyna
 • tamamlamagyndan
 • tamamlamagyň
 • tamamlamak
 • tamamlamakda
 • tamamlamaklarynyň
 • tamamlamaklyk
 • tamamlamakçy
 • tamamlamaly
 • tamamlamalydy
 • tamamlamalydygyny
 • tamamlamalymy
 • tamamlaman
 • tamamlamandy
 • tamamlamasa-da
 • tamamlan
 • tamamlanda
 • tamamlandan
 • tamamlandy
 • tamamlandygy
 • tamamlandygyny
 • tamamlandygyňy
 • tamamlandyklary
 • tamamlandyklaryny
 • tamamlanlar
 • tamamlanlaryndan
 • tamamlanlaryny
 • tamamlansoň
 • tamamlanyna
 • tamamlanynda
 • tamamlanyndan
 • tamamlanyňyzdan
 • tamamlap
 • tamamlapdy
 • tamamlapdylar
 • tamamlapdyr
 • tamamlapdyrlar
 • tamamlar
 • tamamlardy
 • tamamlarlar
 • tamamlaryna
 • tamamlarys
 • tamamlasa
 • tamamlasa-da
 • tamamlasam
 • tamamlasynlar
 • tamamlaýan
 • tamamlaýança
 • tamamlaýar
 • tamamlaýardy
 • tamamlaýarlar
 • tamamlaýarys
 • tamamlaýmak