tamakinlik ta‧ma‧kin‧lik

[tama:ki:nlik]

Tamakin bolmaklyk, umydygärlik, hantamaçylyk.

  • Bolmanda-da biziň ondan iş tamakinligimiz ýok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tamakinlik - tamakinligi.


Duş gelýän formalary
  • tamakinligi
  • tamakinligimiz