talyp ta‧lyp

[ta:ly:p]

Könelişen söz Rewolýusiýadan öňki mekdeplerde, medreselerde: student, okuwçy.

 • Eli çygar çybykly mollanyň talyplaryna ýüzlenendäki in edepli sözi «pedernälet, peläketdi». («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem talyp - talyby.


Duş gelýän formalary
 • talyba
 • talyby
 • talybydyr
 • talybym
 • talybymyz
 • talybyna
 • talybynyň
 • talybyň
 • talybyňky
 • talypda
 • talypdan
 • talypdanam
 • talypdygyny
 • talypdyr
 • talyplam
 • talyplar
 • talyplar-da
 • talyplara
 • talyplarda
 • talyplardady
 • talyplardan
 • talyplardanam
 • talyplardyr
 • talyplarmy
 • talyplary
 • talyplarydyr
 • talyplarymy
 • talyplarymyzyň
 • talyplaryna
 • talyplaryndan
 • talyplaryny
 • talyplarynyň
 • talyplarynyňam
 • talyplaryň
 • talyplaryňyzyň
 • talyplyga
 • talyplyk
 • talypmyş