talyp

[ta:ly:p]

Könelişen söz Rewolýusiýadan öňki mekdeplerde, medreselerde: student, okuwçy.

  • Eli çygar çybykly mollanyň talyplaryna ýüzlenendäki in edepli sözi «pedernälet, peläketdi». («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem talyp - talyby.