talwas tal‧was

[talwa:s]

Könelişen söz Isleg, arzuw, hyýal.

  • Göwnüm talwas edip çykamda seýle. Gün sallanyp ýaňy bolupdy öýle. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • talwasy